Агенција објављује Мишљење о Нацрту уредбе о изменама и допунама Уредбе о средствима за подстицање програма од јавног интереса

Саопштење за јавност
22/09/2017
Амбасадор Италије посетиo Агенцију
25/09/2017

Агенција објављује Мишљење о Нацрту уредбе о изменама и допунама Уредбе о средствима за подстицање програма од јавног интереса

print
Агенција за борбу против корупције припремила је мишљењe о Нацрту уредбе о изменама и допунама Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења.

Значај измена правног оквира у области финансирања програма од јавног интереса које реализују удружења за спречавање корупције препознат је и приликом доношења Националне стратегије за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године. Предложеним решењима нису обухваћене све измене поменуте у Ревидираном акционом плану за спровођење Стратегије, као и оне које су од значаја за отклањање ризика корупције у овој области. Конкретно, предложеним изменама и допунама није обухваћено увођење обавезе удружења да приликом подношења апликације за доделу средстава из јавних извора подносе интерни акт о антикорупцијској политици, нити је у довољној мери унапређен оквир који се односи на критеријуме, услове, обим, начин и поступак доделе средстава, односно нису у довољној мери ограничена дискрeциoнa права чланова комисије који одлучују о средствима која ће се додељивати удружeњимa. У циљу унапређења транспарентности, Нацртом уредбе требало би предвидети обавезу надлежних органа да објављују на својој званичној интернет страници одлуке о избору програма или пројеката којима се из буџета Републике Србије додељују средства, њихову садржину, као и уговоре са корисницима средстава.

Поред поменутих, Нацрт уредбе садржи и недостатке који се тичу правних празнина, давања широких дискреционих овлашћења надлежним органима, непостојања рокова и употребе непрецизних формулација.

Агенција за борбу против корупције сматра да је отклањање идентификованих недостатака значајно за стварање адекватног правног оквира у области у области финансирања програма од јавног интереса које реализују удружења.

Мишљење које је Агенција проследила Министарству државне управе и локалне самоуправе можете преузети овде.