Agencija objavljuje Izveštaj o sprovođenju planova integriteta nakon završetka prvog ciklusa njihove izrade i primene

Aktivnosti političkih subjekata u izbornoj kampanji
08/04/2016
Koordinacioni sastanak o zloupotrebama u postupku izbora udžbenika
12/04/2016

Agencija objavljuje Izveštaj o sprovođenju planova integriteta nakon završetka prvog ciklusa njihove izrade i primene

print
logo_acas_cirAgencija za borbu protiv korupcije izradila je Izveštaj o sprovođenju planova integriteta za prvi ciklus njihove izrade. Izveštaj sadrži analizu podatka koji su dobijeni na osnovu neposredne kontrole koja je izvršena u 25 institucija iz različitih sistema (političkog, sistema pravosuđa, lokalne samouprave, zdravstva, prosvete i nauke, kulture i sporta i javnih preduzeća) u 5 gradova: Beogradu, Vranju, Kragujevcu, Novom Sadu i Kruševcu.

Neposredna kontrola sprovođenja planova integriteta ostvarena je u okviru projekta koji finansira Kraljevina Norveška, pod nazivom „Podrška jačanju mehanizama prevencije korupcije i institucionalnom razvoju Agencije za borbu protiv korupcije“.

Izveštaj možete preuzeti ovde.