Agencija objavila tri mišljenja o nacrtima zakona iz oblasti javne uprave

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA organizacijama civilnog društva za alternativno izveštavanje
22/05/2017
Poverenik nije opozvao stepen tajnosti podataka u slučaju Siniša Mali, ali je kaznio Agenciju
25/05/2017

Agencija objavila tri mišljenja o nacrtima zakona iz oblasti javne uprave

print

Agencija za borbu protiv korupcije pripremila je mišljenja o Nacrtu zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi, Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i prosledila ih Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

Pomenuti nacrti zakona sadrže značajne novine, koje se, pre svega, tiču osnivanja Nacionalne akademije za stručno usavršavanje u javnoj upravi. Ove novine bi trebalo da doprinesu reformi sistema stručnog usavršavanja i daljoj profesionalizaciji javne uprave. S druge strane, pojedine predložene odredbe sadrže nedostatke i rizike korupcije koji se tiču, pre svega, upotrebe nepreciznih formulacija, nepostojanja rokova, davanja širokih diskrecionih ovlašćenja, postojanja pravnih praznina i davanja ovlašćenja organima javne vlasti da određena pitanja bliže urede podzakonskim aktima, iako bi ih trebalo urediti zakonskim odredbama.

Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

 Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi