Агенција објавила три мишљења о нацртима закона из области јавне управе

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА организацијама цивилног друштва за алтернативно извештавање
22/05/2017
Повереник није опозвао степен тајности података у случају Синиша Мали, али је казнио Агенцију
25/05/2017

Агенција објавила три мишљења о нацртима закона из области јавне управе

print

Агенција за борбу против корупције припремила је мишљењa о Нацрту закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи, Нацрту закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима и Нацрту закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и проследила их Министарству државне управе и локалне самоуправе.

Поменути нацрти закона садрже значајне новине, које се, пре свега, тичу оснивања Националне академије за стручно усавршавање у јавној управи. Ове новине би требало да допринесу реформи система стручног усавршавања и даљој професионализацији јавне управе. С друге стране, поједине предложене одредбе садрже недостатке и ризике корупције који се тичу, пре свега, употребе непрецизних формулација, непостојања рокова, давања широких дискреционих овлашћења, постојања правних празнина и давања овлашћења органима јавне власти да одређена питања ближе уреде подзаконским актима, иако би их требало уредити законским одредбама.

Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

Mишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима

 Mишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи