Agencija objavila Mišljenje o proceni rizika korupcije u Predlogu zakona o inspekcijskom nadzoru

Znak Horizontalno CirilicaAgencija za borbu protiv korupcije objavila je Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Predloga zakona o inspekcijskom nadzoru, koji je Vlada Republike Srbije usvojila na sednici održanoj 27. februara 2015. godine i uputila ga Narodnoj skupštini. Ovo Mišljenje prosleđeno je Generalnom sekretarijatu Vlade i skupštinskom Odboru za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu 10. marta 2015.

Agencija je 23. marta 2015. godine od Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave dobila Izjašnjenje na Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Predloga zakona o inspekcijskom nadzoru.

Narodna skupština 2. aprila 2015. godine počinje raspravu o ovom Predlogu zakona.

Ranije, u toku javne rasprave koja je održana u septembru 2014. godine, Agencija je objavila i Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama nacrta ovog zakona.

Mišljenje o Predlogu zakona o inspekcijskom nadzoru je dostupno ovde.

Odgovor Ministarstva je dostupan ovde.