Агенција објавила Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Предлога закона о уџбеницима

Резултати рада контроле Извештаја о имовини и приходима функционера
04/05/2015
Процесуирање прекршаја из надлежности Агенције за борбу против корупције
07/05/2015

Агенција објавила Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Предлога закона о уџбеницима

print

Znak Horizontalno CirilicaАгенција је израдила Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Предлога закона о уџбеницима и упутила га Народној скупштини и Влади Републике Србије 29. априла 2015. године. Влада Републике Србије усвојила је, на седници одржаној 9. априла 2015. године, овај предлог закона и упутила га Народној скупштини.

Предлогом закона уређује се припремање, одобравање, избор, издавање, повлачење и праћење уџбеника и уџбеничког комплета, приручника и наставних материјала и додатних наставних средстава за основну и средњу школу. Према образложењу, Предлог закона уводи нове институте и нове категорије уџбеника у циљу повећања квалитета и доступности уџбеника свим ученицима.

Мишљење Агенције можете преузети овде.

Агенција за борбу против корупције је од 2012. године, када је припремила и објавила извештај са препорукама за отклањање ризика корупције и унапређење поступака одобравања и избора уџбеника, у више прилика указивала на потребу измене правног оквира у овој области. Предлогом закона прихваћене су неке од препорука Агенције. С друге стране, међутим, предложена решења и даље садрже извесне ризике корупције и недостатке који се, између осталог, односе на недостатак критеријума за одлучивање, непостојање прописаних услова и критеријума за именовање чланова комисије и давање овлашћења министру да подзаконским актима уреди питања која је, према мишљењу Агенције, неопходно регулисати законским одредбама.

Отклањање идентификованих недостатака и ризика корупције би, по мишљењу Агенције, допринело адекватном уређењу ове области и превазилажењу проблема који су се до сада јављали у пракси.