Agencija objavila mišljenje o Nacrtu zakona o visokom obrazovanju

Otklonjen tehnički problem – izveštaj dostupan u Registru
02/06/2017
Produžen rok za donošenje plana integriteta do 31. oktobra 2017. godine
12/06/2017

Agencija objavila mišljenje o Nacrtu zakona o visokom obrazovanju

print
Agencija za borbu protiv korupcije pripremila je mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o visokom obrazovanju.

Nacrtom zakona nije, ili nije na adekvatan način, uređena većina značajnih pitanja sa stanovišta sprečavanja korupcije u oblasti visokog obrazovanja, uključujući ona koja su pomenuta u Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Revidiranom akcionom planu za njeno sprovođenje. Na primer, proces zapošljavanja, izbora i napredovanja u naučno-nastavnim zvanjima, predstavlja jedan od procesa koji bi trebalo da se zasniva na postojanju adekvatne procedure i jasnih i objektivnih uslova i kriterijuma. S obzirom na to da odluke o izboru i napredovanju donose, odnosno da postupke u kojima se ocenjuje ispunjenost uslova i kriterijuma sprovode članovi komisija koji su iz iste ustanove kao i lica koja treba da budu izabrana u naučno-nastavna zvanja, jasno je da takva okolnost može dovesti do potencijalnog ili stvarnog sukoba interesa, trgovine uticajem ili neke druge forme koruptivnog ponašanja. Međutim, Nacrt zakona ne sadrži mere za upravljanje sukobom interesa prilikom izbora i napredovanja u naučno-nastavnim zvanjima, odnosno prilikom zapošljavanja. Nacrt zakona, takođe, ne sadrži odredbe kojima bi bile predviđene dodatne mere za otklanjanje izvora rizika za nastanak korupcije u okviru oblasti upisa studenata, koja obuhvata procese polaganja prijemnog ispita, formiranja rang-liste kandidata, regulisanja upisa studenata u posebnim slučajevima i regulisanja popunjavanja upražnjenih mesta na rang listama. Na kraju, Nacrtom zakona nisu propisane dodatne mere koje bi se ticale daljeg unapređivanja transparentnosti procesa polaganja ispita i ocenjivanja.

Pored pomenutih, Nacrt zakona sadrži i druge nedostatke i rizike korupcije, koji se, pre svega, odnose na nepostojanje uslova i kriterijuma, ili elemenata kriterijuma, za predlaganje i imenovanje članova raznih kolektivnih tela, davanje širokih diskrecionih ovlašćenja organima javne vlasti i visokoškolskim ustanovama, prepuštanje ministru da značajna pitanja uredi svojim aktima, iako je neophodno da ta pitanja budu regulisana zakonskim odredbama, te upotrebu nepreciznih formulacija.

Agencija za borbu protiv korupcije smatra da bi otklanjanje identifikovanih nedostataka i rizika korupcije doprinelo stvaranju adekvatnog pravnog okvira u oblasti visokog obrazovanja i ostvarenju ciljeva iz strateških dokumenata za borbu protiv korupcije.

Mišljenje koje je Agencija prosledila Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja možete preuzeti ovde.