Agencija najavljuje ciklus obuka u gradovima i opštinama u Republici Srbiji

Obaveštenje političkim subjektima
06/05/2016
Poziv OCD koje su aktivne u oblasti borbe protiv korupcije za učešće na sastanku
24/05/2016

Agencija najavljuje ciklus obuka u gradovima i opštinama u Republici Srbiji

print
LOGO-Portal za obukeAgencija za borbu protiv korupcije, u skladu sa svojim godišnjim planom rada, najavljuje ciklus obuka koje će, za zaposlene u državnim organima i organizacijama, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnim službama i javnim preduzećima, organizovati u više gradova i opština u Republici Srbiji u maju, junu i septembru 2016. godine.

Realizacija obuka podržana je projektom „Podrška jačanju mehanizama prevencije korupcije i institucionalnom razvoju Agencije za borbu protiv korupcije (2014-2016), koji finansira Kraljevina Norveška.

Tokom posete jednom gradu/opštini, predviđene su tri obuke. Sve tri obuke tiču se sprovođenja nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije. Ove nadležnosti usmerene su ka ispunjenju sledećeg cilja: obezbeđivanje mehanizama za uspostavljanje i unapređenje integriteta u institucionalnom i regulatornom okviru.

Tema br. 1: Obuka o izradi i sprovođenju plana integriteta za drugi ciklus njegove izrade i sprovođenja

U ovoj godini planiran je početak drugog ciklusa izrade i sprovođenja plana integriteta. (O značenju pojma plan integriteta, kao i o rezultatima prvog ciklusa izrade i sprovođenja planova integriteta možete pogledati više ovde).

S obzirom da je jedna od nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije da se stara o obuci lica odgovornih za izradu i sprovođenje plana integriteta u institucijama Agencija pristupa organizaciji obuka koje su namenjene zaposlenima u organima javne vlasti koji će biti zaduženi za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Cilj obuka je razvijanje znanja i svesti o značaju uvođenja i izrade plana integriteta kao mehanizma za sprečavanje rizika od korupcije u instituciji, značaju institucionalnog i individualnog integriteta, upoznavanje sa pravnim okvirom za donošenje plana integriteta, načinom izrade plana integriteta u novoj elektronskoj aplikaciji, procenom rizika od korupcije i drugih nepravilnosti, načinom procene intenziteta rizika, načinom određivanja mera poboljšanja, rokova i lica za njihovo sprovođenje, sprovođenje mera i aktivnosti i izveštavanje o sprovođenju plana integriteta.

Tema br. 2: Obuka o proceni rizika korupcije u propisima, kao mehanizmu za prevenciju korupcije

Novim Zakonom o Agenciji, čije donošenje se očekuje tokom 2016. godine Agenciji bi trebalo da bude povereno da propiše Metodologiju za procenu rizika korupcije u propisima, koju će primenjivati i predlagači propisa koji se donose na nivou jedinice lokalne samouprave. (Više o analizi propisa kao mehanizmu za prevenciju korupcije možete videti ovde)

Ova obuka namenjena je, pre svega, zaposlenima u gradskim, odnosno opštinskim upravama angažovanim na poslovima pripreme propisa i drugih opštih akata u oblasti lokalne samouprave, a njen cilj je osposobljavanje polaznika za procenu rizika korupcije prilikom pripreme nacrta i predloga propisa.

Na obuci će biti obrađeni sledeći sadržaji: određivanje pojma rizika korupcije u propisima; značaj i ciljevi procene rizika korupcije u propisima za prevenciju korupcije; uporedna praksa; sličnost sa drugim mehanizmima i ograničenja; normativni okvir; uloga Agencije za borbu protiv korupcije – metodologija; primeri rizika korupcije u propisima i praćenje postignutih rezultata.

Tema br. 3: Obuka o korišćenju softvera za izveštavanje o sprovođenju Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije

Agencija ima nadležnost da prati sprovođenje Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije o čemu godišnje objavljuje izveštaj. Podatke za ovaj izveštaj Agencija prikuplja od institucija nadležnih za sprovođenje pojedinačnih aktivnosti iz Akcionog plana. Agencija je izradila novi softver za prikupljanje izveštaja o sprovođenju Akcionog plana i cilj ove obuke je upoznavanje korisnika sa novim načinom izveštavanja kao i njihovo osposobljavanje za korišćenje softvera putem koga se popunjavaju, obrađuju i šalju izveštaji o realizaciji aktivnosti iz Akcionog plana.

Ova obuka je namenjena zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave i sudovima, zaduženim za pisanje i slanje izveštaja o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i pratećeg Akcionog plana.

Pohađanje ove obuke je više nego preporučljivo s obzirom na to da će se u narednom periodu izveštavanje, koje je zakonska obaveza, vršiti putem aplikacije.

Na obuci će biti obrađeni sledeći sadržaji: cilj uvođenja softvera; logovanje u aplikaciju; pretraga aktivnosti; obrada aktivnosti; slanje izveštaja; promene koje su nastale usled revizije Akcionog plana; izveštavanje o sprovođenju aktivnosti iz Akcionog plana za poglavlje 23 i načini kako poboljšati kvalitet izveštaja.

 

Program obuka za maj 2016. godine:

 

18.05.2016. godine – Novi Sad

Ciljna grupa za temu br. 1 iz: Novog Sada, Temerina, Beočina, Sremskih Karlovaca i Petrovaradina.

Ciljna grupa za teme br. 2 i 3 iz: Novog Sada, Bečeja, Srbobrana, Vrbasa, Bačke Palanke, Bača, Bačkog Petrovca, Temerina, Žablja, Beočina, Titela, Sremskih Karlovaca, Šida, Sremske Mitrovice, Iriga, Inđije, Stare Pazove i Pećinaca.

Program sa satnicom

 

19.05.2016. godine – Subotica

Ciljna grupa za temu br. 1 iz: Subotice, Bačke Topole i Malog Iđoša

Ciljna grupa za teme br. 2 i 3 iz: Subotice, Bačke Topole, Malog Iđoša, Sombora, Apatina, Kule, Odžaka, Kanjiže, Novog Kneževca, Sente, Čoke i Ade.

Program sa satnicom

 

20.05.2016. godine – Zrenjanin

Ciljna grupa za temu br. 1 iz: Zrenjanina, Novog Bečeja, Nove Crnje, Žitišta, Sečnja, Titela i Žablja.

Ciljna grupa za teme br. 2 i 3 iz: Zrenjanina, Novog Bečeja, Nove Crnje, Žitišta, Sečnja, Opova, Kovačice, Plandišta, Alibunara, Vršca, Bele Crkve, Kovina i Pančeva.

Program sa satnicom