Агенција најављује циклус обука у градовима и општинама у Републици Србији

Обавештење политичким субјектима
06/05/2016
Позив ОЦД које су активне у области борбе против корупције за учешће на састанку
24/05/2016

Агенција најављује циклус обука у градовима и општинама у Републици Србији

print
LOGO-Portal za obukeАгенција за борбу против корупције, у складу са својим годишњим планом рада, најављује циклус обука које ће, за запослене у државним органима и организацијама, органима територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавним службама и јавним предузећима, организовати у више градова и општина у Републици Србији у мају, јуну и септембру 2016. године.

Реализација обука подржана је пројектом „Подршка јачању механизама превенције корупције и институционалном развоју Агенције за борбу против корупције (2014-2016), који финансира Краљевина Норвешка.

Током посете једном граду/општини, предвиђене су три обуке. Све три обуке тичу се спровођења надлежности Агенције за борбу против корупције. Ове надлежности усмерене су ка испуњењу следећег циља: обезбеђивање механизама за успостављање и унапређење интегритета у институционалном и регулаторном оквиру.

Тема бр. 1: Обука о изради и спровођењу плана интегритета за други циклус његове израде и спровођења

У овој години планиран је почетак другог циклуса израде и спровођења плана интегритета. (О значењу појма план интегритета, као и о резултатима првог циклуса израде и спровођења планова интегритета можете погледати више овде).

С обзиром да је једна од надлежности Агенције за борбу против корупције да се стара о обуци лица одговорних за израду и спровођење плана интегритета у институцијама Агенција приступа организацији обука које су намењене запосленима у органима јавне власти који ће бити задужени за израду и спровођење плана интегритета.

Циљ обука је развијање знања и свести о значају увођења и израде плана интегритета као механизма за спречавање ризика од корупције у институцији, значају институционалног и индивидуалног интегритета, упознавање са правним оквиром за доношење плана интегритета, начином израде плана интегритета у новој електронској апликацији, проценом ризика од корупције и других неправилности, начином процене интензитета ризика, начином одређивања мера побољшања, рокова и лица за њихово спровођење, спровођење мера и активности и извештавање о спровођењу плана интегритета.

Тема бр. 2: Обука о процени ризика корупције у прописима, као механизму за превенцију корупције

Новим Законом о Агенцији, чије доношење се очекује током 2016. године Агенцији би требало да буде поверено да пропише Методологију за процену ризика корупције у прописима, коју ће примењивати и предлагачи прописа који се доносе на нивоу јединице локалне самоуправе. (Више о анализи прописа као механизму за превенцију корупције можете видети овде)

Ова обука намењена је, пре свега, запосленима у градским, односно општинским управама ангажованим на пословима припреме прописа и других општих аката у области локалне самоуправе, а њен циљ је оспособљавање полазника за процену ризика корупције приликом припреме нацрта и предлога прописа.

На обуци ће бити обрађени следећи садржаји: одређивање појма ризика корупције у прописима; значај и циљеви процене ризика корупције у прописима за превенцију корупције; упоредна пракса; сличност са другим механизмима и ограничења; нормативни оквир; улога Агенције за борбу против корупције – методологија; примери ризика корупције у прописима и праћење постигнутих резултата.

Тема бр. 3: Обука о коришћењу софтвера за извештавање о спровођењу Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције

Агенција има надлежност да прати спровођење Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције о чему годишње објављује извештај. Податке за овај извештај Агенција прикупља од институција надлежних за спровођење појединачних активности из Акционог плана. Агенција је израдила нови софтвер за прикупљање извештаја о спровођењу Акционог плана и циљ ове обуке је упознавање корисника са новим начином извештавања као и њихово оспособљавање за коришћење софтвера путем кога се попуњавају, обрађују и шаљу извештаји о реализацији активности из Акционог плана.

Ова обука је намењена запосленима у јединицама локалне самоуправе и судовима, задуженим за писање и слање извештаја о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције и пратећег Акционог плана.

Похађање ове обуке је више него препоручљиво с обзиром на то да ће се у наредном периоду извештавање, које је законска обавеза, вршити путем апликације.

На обуци ће бити обрађени следећи садржаји: циљ увођења софтвера; логовање у апликацију; претрага активности; обрада активности; слање извештаја; промене које су настале услед ревизије Акционог плана; извештавање о спровођењу активности из Акционог плана за поглавље 23 и начини како побољшати квалитет извештаја.

 

Програм обука за мај 2016. године:

 

18.05.2016. године – Нови Сад

Циљна група за тему бр. 1 из: Новог Сада, Темерина, Беочина, Сремских Карловаца и Петроварадина.

Циљна група за теме бр. 2 и 3 из: Новог Сада, Бечеја, Србобрана, Врбаса, Бачке Паланке, Бача, Бачког Петровца, Темерина, Жабља, Беочина, Титела, Сремских Карловаца, Шида, Сремске Митровице, Ирига, Инђије, Старе Пазове и Пећинаца.

Програм са сатницом

 

19.05.2016. године – Суботица

Циљна група за тему бр. 1 из: Суботице, Бачке Тополе и Малог Иђоша

Циљна група за теме бр. 2 и 3 из: Суботице, Бачке Тополе, Малог Иђоша, Сомбора, Апатина, Куле, Оџака, Кањиже, Новог Кнежевца, Сенте, Чоке и Аде.

Програм са сатницом

 

20.05.2016. године – Зрењанин

Циљна група за тему бр. 1 из: Зрењанина, Новог Бечеја, Нове Црње, Житишта, Сечња, Титела и Жабља.

Циљна група за теме бр. 2 и 3 из: Зрењанина, Новог Бечеја, Нове Црње, Житишта, Сечња, Опова, Ковачице, Пландишта, Алибунара, Вршца, Беле Цркве, Ковина и Панчева.

Програм са сатницом