Agencija izradila Model pokrajinskog antikorupcijskog plana (PAP)

Ministar odbrane posetio Agenciju
03/05/2017
Nova grupa predavača obučena da sprovodi obuke o etici i integritetu
15/05/2017

Agencija izradila Model pokrajinskog antikorupcijskog plana (PAP)

print
Agencija za borbu protiv korupcije je, u skladu s obavezom iz Akcionog plana za Poglavlje 23 (aktivnost 2.2.10.36.), izradila Model pokrajinskog antikorupcijskog plana (PAP) za Autonomnu pokrajinu Vojvodinu.

Model je izrađen na osnovu Analize uzroka i pojavnih oblika korupcije na pokrajinskom nivou, koju je Agencija izradila, takođe u skladu s obavezom iz Akcionog plana za Poglavlje 23 (aktivnost 2.2.10.35.).

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine, takođe u skladu s Akcionim planom za Poglavlje 23 (aktivnost 2.2.10.37.), treba da do 30. juna 2017. godine usvoji svoj antikorupcijski plan i obezbedi efikasan mehanizam sprovođenja i praćenja sprovođenja ovog dokumenta kroz obrazovanje stalnog radnog tela, u skladu s ovim modelom.

Akcioni plan za Poglavlje 23 Vlada Republike Srbije usvojila je u aprilu 2016. godine.