Агенција израдила Модел покрајинског антикорупцијског плана (ПАП)

Министар одбране посетио Агенцију
03/05/2017
Нова група предавача обучена да спроводи обуке о етици и интегритету
15/05/2017

Агенција израдила Модел покрајинског антикорупцијског плана (ПАП)

print
Агенција за борбу против корупције је, у складу с обавезом из Акционог плана за Поглавље 23 (активност 2.2.10.36.), израдила Модел покрајинског антикорупцијског плана (ПАП) за Аутономну покрајину Војводину.

Модел је израђен на основу Анализе узрока и појавних облика корупције на покрајинском нивоу, коју је Агенција израдила, такође у складу с обавезом из Акционог плана за Поглавље 23 (активност 2.2.10.35.).

Скупштина Аутономне покрајине Војводине, такође у складу с Акционим планом за Поглавље 23 (активност 2.2.10.37.), треба да до 30. јуна 2017. године усвоји свој антикорупцијски план и обезбеди ефикасан механизам спровођења и праћења спровођења овог документа кроз образовање сталног радног тела, у складу с овим моделом.

Акциони план за Поглавље 23 Влада Републике Србије усвојила је у априлу 2016. године.