AGENCIJA IZRADILA MODELE lokalnog i pokrajinskog antikorupcijskog plana

Nova grupa predavača obučena da sprovodi obuke o etici i integritetu
15/05/2017
Važno obaveštenje političkim subjektima – 17. maj 2017. godina
17/05/2017

AGENCIJA IZRADILA MODELE lokalnog i pokrajinskog antikorupcijskog plana

print
Agencija za borbu protiv korupcije je, u skladu s obavezom iz Akcionog plana za Poglavlje 23 (aktivnost 2.2.10.36.), izradila Model pokrajinskog antikorupcijskog plana (PAP) za Autonomnu pokrajinu Vojvodinu, a uz podršku Stalne konferencije gradova i opština i Model lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) za jedinice lokalne samouprave.

Modeli su izrađeni na osnovu Analize uzroka i pojavnih oblika korupcije na pokrajinskom nivou i Analize uzroka i pojavnih oblika korupcije na lokalnom nivou, takođe u skladu s obavezom iz Akcionog plana za Poglavlje 23 (aktivnost 2.2.10.35.).

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine i skupštine svih jedinica lokalne samouprave u Srbiji, takođe u skladu s Akcionim planom za Poglavlje 23 (aktivnost 2.2.10.37.), treba da do 30. juna 2017. godine usvoje svoje antikorupcijske planove i obezbede efikasan mehanizam sprovođenja i praćenja sprovođenja ovih dokumenata kroz obrazovanje stalnog radnog tela, u skladu s ovim modelima.

Model LAP će se, zahvaljujući podršci Stalne konferencije gradova i opština, uskoro pojaviti i u formi publikacije.

U periodu od 15. do 30. marta 2017. godine Nacrt modela LAP bio je objavljen na internet stranici Agencije, a zainteresovana javnost je pozvana da u tom periodu dostavi svoje komentare i sugestije na ovaj dokument. Izveštaj o javnom uvidu možete pročitati ovde.