АГЕНЦИЈА ИЗРАДИЛА МОДЕЛЕ локалног и покрајинског антикорупцијског плана

Нова група предавача обучена да спроводи обуке о етици и интегритету
15/05/2017
Важно обавештење политичким субјектима – 17. мај 2017. година
17/05/2017

АГЕНЦИЈА ИЗРАДИЛА МОДЕЛЕ локалног и покрајинског антикорупцијског плана

print
Агенција за борбу против корупције је, у складу с обавезом из Акционог плана за Поглавље 23 (активност 2.2.10.36.), израдила Модел покрајинског антикорупцијског плана (ПАП) за Аутономну покрајину Војводину, а уз подршку Сталне конференције градова и општина и Модел локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за јединице локалне самоуправе.

Модели су израђени на основу Анализе узрока и појавних облика корупције на покрајинском нивоу и Анализе узрока и појавних облика корупције на локалном нивоу, такође у складу с обавезом из Акционог плана за Поглавље 23 (активност 2.2.10.35.).

Скупштина Аутономне покрајине Војводине и скупштине свих јединица локалне самоуправе у Србији, такође у складу с Акционим планом за Поглавље 23 (активност 2.2.10.37.), треба да до 30. јуна 2017. године усвоје своје антикорупцијске планове и обезбеде ефикасан механизам спровођења и праћења спровођења ових докумената кроз образовање сталног радног тела, у складу с овим моделима.

Модел ЛАП ће се, захваљујући подршци Сталне конференције градова и општина, ускоро појавити и у форми публикације.

У периоду од 15. до 30. марта 2017. године Нацрт модела ЛАП био је објављен на интернет страници Агенције, а заинтересована јавност је позвана да у том периоду достави своје коментаре и сугестије на овај документ. Извештај о јавном увиду можете прочитати овде.