Agencija za borbu protiv korupcije prati predsedničku kampanju

Saopštenje sa sednice Odbora održane 22. marta 2017. godine
23/03/2017
Lista vrednovanja i rangiranja predloga projekata prispelih na Konkurs za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva
29/03/2017

Agencija za borbu protiv korupcije prati predsedničku kampanju

print
Znak Horizontalno CirilicaPovodom predsedničkih izbora Agencija za borbu protiv korupcije organizovala je mrežu posmatrača. Podsećamo na činjenicu da je broj posmatrača u 2012. i 2016. godine bio daleko veći, ali su tada održani lokalni, parlamentarni i predsednički izbori. Agencija pruža podršku i usmerava rad posmatrača u cilju što kvalitetnijeg prikupljanja podataka koji ukazuju na troškove izborne kampanje, kako bi se na sveobuhvatan način izvršila kontrola finansiranja političkih subjekata.
Agencija za borbu protiv korupcije je već od samog početka izborne kampanje putem mreže posmatrača, a i kroz predstavke građana, uočila da određeni politički subjekti i tokom ove izborne kampanje sprovode aktivnosti koje se ne mogu okarakterisati kao političke – deljenje pomoći slabije situiranim građanima, organizovanje besplatnih lekarskih pregleda, dobrovoljno davanje krvi… Ove i slične aktivnosti su se pojavljivale i u ranijim izbornim kampanjama, kada je Agencija javno ukazivala na mogućnost kršenja zakona, a zatim i na osnovu odgovarajućih dokaza inicirala pokretanje postupaka pred nadležnim organima, što će činiti i ubuduće postupajući u skladu sa svojim nadležnostima.
Takođe, podsećamo da je odredbama člana 29. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije propisano da funkcioner ne može da koristi javne resurse i skupove na kojima učestvuje i susrete koje ima u svojstvu funkcionera, za promociju političkih subjekata, kao i da je dužan da uvek nedvosmisleno predoči sagovornicima i javnosti da li iznosi stav organa u kojem vrši javnu funkciju ili stav političke stranke, odnosno političkog subjekta, te da će Agencija u svim slučajevima u kojima se utvrdi da su se funkcioneri ponašali suprotno navedenim zakonskim odredbama postupiti u skladu sa svojim ovlašćenjima.
Povodom navoda dela javnosti u kojima se ukazuje da direktor Agencije nije izabran kako bi se opstruirala Agencija u kontroli finansiranja predsedničkih kandidata, naglašavamo da Agencija za borbu protiv korupcije ima vršioca dužnosti direktora, kao i stručnu službu koja se bavi kontrolom finansiranja izborne kampanje i poštovanjem obaveza funkcionera.
Agencija će i u narednom periodu raditi na unapređivanju organizacionih i metodoloških aspekata posmatranja izbornih kampanja, a naročito kontrole izveštaja. Svoje znanje i iskustvo ćemo, kao i do sada, deliti sa svim zainteresovanim stranama i raditi na daljoj edukaciji civilnog sektora iz oblasti kontrole finansiranja političkih subjekata.