Агенција објављује мишљења о Предлогу закона о Националној академији за јавну управу и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима

Подсетник за израду Плана интегритета
28/09/2017
Консултације поводом израде плана интегритета
09/10/2017

Агенција објављује мишљења о Предлогу закона о Националној академији за јавну управу и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима

print

Агенција указује да је приликом оснивања и утврђивања надлежности Националне академије за јавну управу потребно водити рачуна о чињеници да је Националном стратегијом за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и пратећим Акционим планом предвиђена измена Закона о Агенцији за борбу против корупције у делу који се односи на увођење обавезе похађања обуке о етици и интегритету за све запослене у јавном сектору, укључујући и функционере. С друге стране, иако поменути предлози закона доносe значајне новине, које би требало да допринесу реформи система стручног усавршавања и даљој професионализацији јавне управе, поједине одредбе садрже одређене недостатке који се тичу, пре свега, употребе непрецизних формулација, давања широких дискреционих овлашћења и постојања правних празнина.

Мишљења којa је Агенција проследила Народној скупштини и Влади можете преузети овде.