Agencija za borbu protiv korupcije pripremila je mišljenje o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju

Agencija za borbu protiv korupcije pripremila je mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
11/08/2017
Prva sednica Odbora Agencije za borbu protiv korupcije u novom sastavu
21/08/2017

Agencija za borbu protiv korupcije pripremila je mišljenje o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju

print

Predlog zakona sadrži značajne novine, koje bi trebalo da doprinesu efikasnijem sprovođenju stečajnog postupka i poboljšanju namirenja poverilaca. Međutim, Predlogom zakona nisu obuhvaćene sve izmene pomenute u Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije i Revidiranom akcionom planu za njeno sprovođenje. Na primer, predloženim izmenama i dopunama nije obuhvaćeno preciziranje većih ovlašćenja skupštine poverilaca za smenu stečajnog upravnika, kao i predviđanje obaveze stečajnog upravnika da izvrši analizu poslovanja stečajnog dužnika za određeni vremenski period pre pokretanja stečaja. S druge strane, Predlogom zakona nisu obuhvaćene ni potrebne izmene u delu koji se tiče imenovanja stečajnog upravnika i vršenja stručnog nadzora nad njegovim radom. Pored ovoga, pojedine odredbe Predloga zakona sadrže rizike korupcije, koji se, pre svega, odnose na davanje širokih diskrecionih ovlašćenja stečajnom sudiji za odlučivanje o određenim pitanjima.

Agencija za borbu protiv korupcije smatra da bi otklanjanje identifikovanih nedostataka dodatno doprinelo stvaranju adekvatnog pravnog okvira u oblasti stečaja, kao i ostvarenju ciljeva iz strateških dokumenata za borbu protiv korupcije. Mišljenje koje je Agencija prosledila Ministarstvu privrede, Vladi i Narodnoj skupštini možete preuzeti ovde.