Агенција за борбу против корупције припремила је мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о дуалном образовању

Одлука о избору и додели финансијских средстава и Коначна листа вредновања и рангирања
24/07/2017
Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности 31.07.2017. године
31/07/2017

Агенција за борбу против корупције припремила је мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о дуалном образовању

print

Нацртом закона се без одговарајућег образложења препушта значајна улога у области дуалног образовања Привредној комори Србије, која представља интересну и пословно-стручну организацију привредних субјеката. Иако се чини да би Министарство просвете, науке и технолошког развоја требало да има водећу улогу у овој области, Привредној комори је поверено да, без одговарајућих механизама контроле и/или сужавања дискреционих овлашћења, проверава испуњеност услова за извођење учења кроз рад код послодавца; спроводи обуку за инструкторе, реализује испит и издаје лиценцу инструктору, који има обавезу да оцењује рад ученика, те да именује квалификоване представнике послодаваца, који обавезно учествују при провери стечених компетенција током учења кроз рад.

Нацрт закона садржи више недоречених и непрецизних решења, која остављају простор за различита тумачења, као и евентуалне злоупотребе које могу погодовати партикуларним интересима. Тако, на пример, није довољно јасно прописано у ком року и на који начин ће се, након раскидања уговора о дуалном образовању послодавца и школе, наставити школовање ученика и изабрати нови послодавац. Додатно, постоји потреба да се прецизирају и пооштре услови за извођење учења кроз рад код послодавца, како би се избегло да поједини послодавци, иако то не заслужују, добију потврду о испуњености тих услова.

Поред поменутих, Нацрт закона садржи и друге недостатке и ризике корупције, који се, пре свега, односе на непостојање услова и критеријума, или елемената критеријума, за именовање чланова комисија, давање широких дискреционих овлашћења, препуштање министру и Привредној комори да значајна питања уреди својим актима, иако је неопходно да та питања буду регулисана законским одредбама, непостојање рокова и недостатак казнених одредаба.

Агенција за борбу против корупције сматра да је неопходно отклонити идентификоване недостатке и ризике корупције у циљу стварања адекватног правног оквира у области дуалног образовања.

Мишљење које је Агенција проследила Министарству просвете, науке и технолошког развоја можете преузети овде.