Agencija za borbu protiv korupcije na međunarodnom sastanku o primeni Konvencije UN protiv korupcije

Prva sednica Odbora Agencije za borbu protiv korupcije u novom sastavu
21/08/2017
Saopštenje sa sednice Odbora Agencije
23/08/2017

Agencija za borbu protiv korupcije na međunarodnom sastanku o primeni Konvencije UN protiv korupcije

print
Obrazovanje mladih u školama i univerzitetima o borbi protiv korupcije i integritetu u institucijama iz domena krivičnog prava, osnovne su teme osmog sastanka Međuvladine radne grupe za prevenciju korupcije u organizaciji UN, Kancelarije za pitanja droge i kriminala (UNODC).

Na sastanku, koji se održava u Beču, razmatra se sprovođenje Konvencije UN protiv korupcije (UNCAC), a navedene odredbe su deo poglavlja II UNCAC, koji se odnosi na prevenciju korupcije.

Agencija za borbu protiv korupcije, koju na sastanku predstavlja Milica Božanić, pomoćnica direktora za Sektor za međunarodnu saradnju, tokom 2017. godine izradila je prilog o sprovođenju ovih odredbi, u saradnji sa drugim nadležnim državnim institucijama.

Srbija je Konvenciju UN protiv korupcije ratifikovala 22. oktobra 2005. godine.