Obaveza prijave imovine i prihoda – podsetnik za funkcionere

Agencija za borbu protiv korupcije podseća funkcionere da su dužni da podnesu izveštaj o imovini i prihodima (u daljem tekstu: Izveštaj) najkasnije do 31. januara tekuće godine sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine, ukoliko je došlo do bitnih promena u odnosu na podatke iz prethodno podnetog Izveštaja.

Podsećamo da je i funkcioner, kome je prestala javna funkcija, dužan da podnese Izveštaj o bitnim promenama jednom godišnje i u naredne dve godine po prestanku javne funkcije.

Bitnom promenom smatra se svaka promena podataka iz Izveštaja, koja se odnosi na imovinu, čija vrednost prelazi iznos godišnje prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji.

Iznos godišnje prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji približno iznosi oko 4.500 evra.

Obaveza prijave imovine i prihoda – podsetnik za funkcionere

Agencija za borbu protiv korupcije podseća funkcionere da su dužni da podnesu izveštaj o imovini i prihodima (u daljem tekstu: Izveštaj) najkasnije do 31. januara tekuće godine sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine, ukoliko je došlo do bitnih promena u odnosu na podatke iz prethodno podnetog Izveštaja.

Podsećamo da je i funkcioner, kome je prestala javna funkcija, dužan da podnese Izveštaj o bitnim promenama jednom godišnje i u naredne dve godine po prestanku javne funkcije.

Bitnom promenom smatra se svaka promena podataka iz Izveštaja, koja se odnosi na imovinu, čija vrednost prelazi iznos godišnje prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji.

Iznos godišnje prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji približno iznosi oko 4.500 evra.

Završetak Tvining projekta “Prevencija i borba protiv korupcije”

Agencija za borbu protiv korupcije Republike Srbije, u saradnji sa partnerskim institucijama iz Republike Italije i Kraljevine Španije, obeležila je uspešan završetak Tvining projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“, koji je finansirala Evropska unija u vrednosti od dva miliona evra.

Svečanost povodom završetka projekta održana je 16. januara 2019. godine, a učesnicima su se obratili Dragan Sikimić, direktor Agencije za borbu protiv korupcije Republike Srbije; Sem Fabrici, šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji; Rafaele Kantone, predsednik Nacionalne agencije za borbu protiv korupcije Republike Italije; Karlo Lo Kašo, ambasador Republike Italije u Republici Srbiji; Miguel Fuertes Suarez, ambasador Kraljevine Španije u Republici Srbiji; Marko Jovanović, pomoćnik ministra finansija u Vladi Republike Srbije; Fulvio Baldi, šef Kabineta ministra pravde u Vladi Republike Italije; Čedomir Backović, pomoćnik ministra pravde u Vladi Republike Srbije i Jadranka Joksimović, ministar za evropske integracije u Vladi Republike Srbije.

Rezultate postignute tokom sprovođenja projekta predstavili su Filipo Romano, lider projekta iz države članice Evropske unije; Milica Božanić, lider projekta iz države korisnice; Euđenio Turko, stalni Tvining savetnik i Ivana Cvetković, stalni Tvining savetnik u Srbiji.

Izveštaji o troškovima izborne kampanje za odbornike Doljevca, Kladova, Kule i Lučana dostavljaju se Agenciji do 16. januara 2019. godine

Izbori za odbornike Skupština opštine Doljevac, Kladovo, Kula i Lučani održani su 16. decembra 2018. godine.

Shodno članu 29. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, politički subjekti koji su učestvovali u izbornoj kampanji imaju obavezu da Agenciji za borbu protiv korupcije podnesu izveštaje o troškovima izbornih kampanja, u roku od 30 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora.

Rok za podnošenje izveštaja političkih subjekata o troškovima izborne kampanje ističe u sredu 16. januara 2019. godine.

Video galerija

Vidi sve video snimke

Foto galerija