Закон о Агенцији за борбу против корупције

Закон о Агенцији за борбу против корупције („Сл. гласник РС“, бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011 – одлука УС, 67/2013 – одлука УС, 112/2013 – аутентично тумачење, 8/2015 – одлука УС и 88/2019) I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Овим законом уређују се оснивање, правни положај, надлежност, организација и начин рада Агенције за … Настави са читањем Закон о Агенцији за борбу против корупције