pdf_smallPravilnik o kancelarijskom poslovanju i arhiviranju arhivske građe Agencije za borbu protiv korupcije

pdf_smallPravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju

doc_small Potvrda o prijemu informacije

pdf_small Šematski prikaz unutrašnjeg uzbunjivanja


pdf_smallPravilnik o načinu obavljanja poslova javnih nabavki u Agenciji za borbu protiv korupcije

pdf_smallPravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u stručnoj službi Agencije za borbu protiv korupcije

pdf_smallPravilnik o troškovima reprezentacije

pdf_smallPravilnik o sprovođenju javnog konkursa za dodelu sredstava OCD za realizovanje programa i projekata u oblasti borbe protiv korupcije

pdf_smallPravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sprovođenju javnog konkursa za dodelu sredstava OCD za realizovanje programa i projekata u oblasti borbe protiv korupcije

doc_smallPravilnik o registru funkcionera i registru imovine, prečišćen tekst

pdf_smallPravilnik o evidencijama i izveštajima političkog subjekta

pdf_smallPravilnik o posmatračima izborne kampanje

doc_smallPravilnik o poklonima funkcionera, prečišćen tekst

pdf_small Pravilnik o korišćenju službenih vozila Agencije za borbu protiv korupcije i realizaciji službenih putovanja u zemlji i inostranstvu

pdf_smallPravilnik o budžetskom računovodstvu u stručnoj službi Agencije za borbu protiv korupcije

pdf_small Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem

pdf_smallPravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu

pdf_smallAkt o proceni rizika na radnim mestima i u radnoj sredini (Prvi deo – Drugi deoTreći deo)

pdf_smallPravilnik o stručnom usavršavanju i dodatnom obrazovanju zaposlenih u Agenciji za borbu protiv korupcije

pdf_small Pravila zaštite od požara

pdf_smallPravilnik o popunjavanju radnih mesta u Stručnoj službi Agencije za borbu protiv korupcije (jun 2016)

 

ARHIVA