Правилници

Правилник о унутрашњем узбуњивању


Правилник о начину обављања послова јавних набавки у Агенцији за борбу против корупције

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби Агенције за борбу против корупције

Правилник о трошковима репрезентације

Правилник о спровођењу јавног конкурса за доделу средстава ОЦД за реализовање програма и пројеката у области борбе против корупције

Правилник о изменама и допунама Правилника о спровођењу јавног конкурса за доделу средстава ОЦД за реализовање програма и пројеката у области борбе против корупције

Правилник о регистру функционера и регистру имовине, пречишћен текст

Правилник о евиденцијама и извештајима политичког субјекта

Правилник о посматрачима изборне кампање

Правилник о поклонима функционера, пречишћен текст

Правилник о коришћењу службених возила Агенције за борбу против корупције и реализацији службених путовања у земљи и иностранству

Правилник о буџетском рачуноводству у стручној служби Агенције за борбу против корупције

Правилник о начину и роковима вршења потписа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Акт о процени ризика на радним местима и у радној средини (Први део – Други деоТрећи део)

Правилник о стручном усавршавању и додатном образовању запослених у Агенцији за борбу против корупције

Правила заштите од пожара

Правилник о попуњавању радних места у Стручној служби Агенције за борбу против корупције (јун 2016)

 

АРХИВА

 

Обавештења
Календар догађаја
април 2017
Догађаји

  • Консултативни састанак Агенције за борбу против корупције са организацијама цивилног друштва Агенција за борбу против корупције Царице Милице 1 Београд 26. април 2017. године 11:00-11:10 Уводно обраћање Агенција за борбу против корупције 11:10-12:45 Представљање циљева јавног конкурса за доделу средстава организацијама цивилног друштва за подношење предлога пројеката алтернативног извештавања о спровођењу Акционог плана за Поглавље […]  • Семинар План интегритета 26.04.2017. године, Ечка Хотел „Каштел Ечка“ Новосадска бр. 7 Предавачи: Драгана Крунић, шеф Одсека за планове интегритета   Златко Стојановић, млађи саветник у Одсеку за планове интегритета; 10:00 – 10:15 Уводна реч 10:15 – 11:30 Појам, циљ и значај плана интегритета, сврха његове израде, методологија и начин израде плана интегритета у електронској […]