Правилници

Правилник о унутрашњем узбуњивању


Правилник о начину обављања послова јавних набавки у Агенцији за борбу против корупције

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби Агенције за борбу против корупције

Правилник о трошковима репрезентације

Правилник о спровођењу јавног конкурса за доделу средстава ОЦД за реализовање програма и пројеката у области борбе против корупције

Правилник о изменама и допунама Правилника о спровођењу јавног конкурса за доделу средстава ОЦД за реализовање програма и пројеката у области борбе против корупције

Правилник о регистру функционера и регистру имовине, пречишћен текст

Правилник о евиденцијама и извештајима политичког субјекта

Правилник о посматрачима изборне кампање

Правилник о поклонима функционера, пречишћен текст

Правилник о коришћењу службених возила Агенције за борбу против корупције и реализацији службених путовања у земљи и иностранству

Правилник о буџетском рачуноводству у стручној служби Агенције за борбу против корупције

Правилник о начину и роковима вршења потписа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Акт о процени ризика на радним местима и у радној средини (Први део – Други деоТрећи део)

Правилник о стручном усавршавању и додатном образовању запослених у Агенцији за борбу против корупције

Правила заштите од пожара

Правилник о попуњавању радних места у Стручној служби Агенције за борбу против корупције (јун 2016)

 

АРХИВА

 

Обавештења
Календар догађаја
март 2017
Догађаји

  • Програм семинара План интегритета 31.03.2017. године, Врњачка Бања Хотел „Променада„ Врњачка бб 10:00 – 10:10 Уводна реч 10:10 – 11:30 Појам, циљ и значај плана интегритета, сврха његове израде, методологија и начин израде плана интегритета у електронској апликацији. 11:30 – 12:00 Освежење  • Програм семинара План интегритета 30.03.2017. године, Пожега Градски културни центар Књаза Милоша 8 11:00 – 11:10 Уводна реч 11:10 – 12:30 Појам, циљ и значај плана интегритета, сврха његове израде, методологија и начин израде плана интегритета у електронској апликацији. 12:30 – 13:00 Освежење