ФУНКЦИОНЕРИ

pdf_small Правилник о регистру функционера и регистру имовине

pdf_small Правилник о поклонима функционера

ПОЛИТИЧКИ СУБЈЕКТИ

pdf_small Правилник о евиденцијама и извештајима политичког субјекта

pdf_small Правилник о посматрачима изборних кампања

ЛОБИРАЊЕ

pdf_small Правилник о програму обуке за лобисту

pdf_small Правилник о изгледу и садржини образаца и вођењу евиденције у поступку лобирања

ЦИВИЛНО ДРУШТВО

pdf_small Правилник о спровођењу јавног конкурса за доделу средстава организацијама цивилног друштва за реализовање пројеката у области борбе против корупције (24.05.2019)

___________________________________________________________________________________________________________________

ИНТЕРНА ПОДЗАКОНСКА АКТА

pdf_small Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Служби Агенције (2019.)

pdf_small Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

pdf_small Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку унутрашњег узбуњивања

pdf_small Правилник о додели награда