Arhiva

25/02/2014

Jednoglasno u borbi protiv korupcije

Na petom koordinacionom sastanaku na temu korupcija u prosveti, formirana je koordinaciona radna grupa za unapređenje normativnog i koordinaciona radna grupa za unapređenje institucionalnog okvira u prosveti. Radne grupe usvojile su preporuke s ciljem da ukažu na ključne probleme u vezi sa korupcijom u prosveti. Sve preporuke usvojene su jednoglasno, […]
19/07/2013

Direktive

Direktiva za uređenje procedura o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima
15/07/2010

Služba za međunarodnu saradnju

Međunarodna saradnja ima izuzetno važnu ulogu u prevenciji i suzbijanju korupcije s obzirom na činjenicu da je korupcija povezana sa organizovanim i privrednim kriminalom uključujući i pranje novca i predstavlja ozbiljnu pretnju održivom demokratskom i ekonomskom razvoju i institucionalnoj stabilnosti svake zemlje. Suzbijanje korupcije je odgovornost svih država što međunarodnu […]
14/07/2010

Strategija i AP

      STRANICA JE U IZGRADNJI    
08/03/2010

Peta sednica odbora Agencije

Članovi Odbora Agencije i direktorka su na petoj sednici razgovarali o primeni propisa i merila na osnovu kojih bi se davala saglasnost za obavljanje druge javne funkcije, odnosno drugog posla ili druge delatnosti. Usvojen je pravni stav o tome koji sve funkcioneri i u kojim slučajevima imaju pravo da od […]
20/02/2014
DSCN1126

Obuka za predstavnike organizacija civilnog društva

Odeljenje za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom je 18. i 19. februara na poziv udruženja građana Inicijativa za demokratsko društvo održalo obuku „Mehanizmi za sprečavanje korupcije“ u prostorijama Kancelarije za mlade gradske opštine Zvezdara. Obuci je prisustvovalo dvanaest predstavnika udruženja: Inicijativa za demokratsko društvo, Srbija u pokretu, Centar […]
15/07/2010

Sektor za opšte poslove

Grupa za kadrovske poslove Osnovne aktivnosti Grupe odnose se na pripremu predloga opštih i pojedinačnih akata iz oblasti radno-pravnih odnosa, pripremu predloga kadrovskog plana ali i praćenje kadrovske osposobljenosti zaposlenih. Takođe, poslovi Grupe obuhvataju i utvrđivanje programa obuke i stručnog usavršavanja zaposlenih kao i praćenje njegove realizacije. Grupa za kadrovske […]
14/07/2010

Odluke po žalbama

      STRANICA JE U IZGRADNJI    
24/02/2010

Četvrta sednica odbora Agencije

Odbor Agencije i direktorka su na četvrtoj sednici razgovarali o nadležnostima koji su u zakonu opšte definisane kao nadležnosti Agencije. Članovi Odbora i direktorka su se saglasili da neće biti podele nadležnosti, već će se sporna pitanja rešavati na sednicama Odbora Agencije i formulisati ih u formi pravnih stavova.