Arhiva

31/03/2014
DSCN2706

Narodnoj skupštini predat Izveštaj o radu Agencije za 2013. godinu

Predsednik Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, Branko Lubarda i direktor Agencije, Tatjana Babić, predali su Izveštaj o radu Agencije za 2013. godinu predsedniku Narodne skupštine, Nebojši Stefanoviću.
03/10/2013

Najčešće postavljana pitanja

  Kako se podnosi predstavka? Predstavke se predaju Agenciji neposredno ili šalju poštom pismeno kao i elektronskim putem (putem elektronske pošte). Na sajtu Agencije nalazi se obrazac predstavke koji se može popuniti ali je forma predstavke slobodna. Predstavka bi pored označenja organa kome se upućuje trebalo da sadrži i jasno […]
26/05/2011

Održani okrugli stolovi “Institucionalni integritet” u Vrnjačkoj Banji i Užicu

U sali SO Vrnjačka Banja i u sali SG Užice, održani su, 24. i 25. maja, okrugli stolovi na temu “Institucionalni integritet”. U dvočasovnim susretima, predstavnici Agencije govorili su o mandatu Agencije za borbu protiv korupcije, planovima integriteta i Pravilniku o poklonima. Od oko 60 pozvanih institucija, jedinica lokalne samouprave […]
12/05/2011

April, 2011

April, 2011.     Datum Medij Naslov Format 26.4.2011. Kurir Nema kontrole stranačkih para! pdf 22.4.2011. Pravda Pet stranaka krije završni račun pdf 21.4.2011. Politika Agenciji i dalje stižu finansijski izveštaji stranaka pdf 20.4.2011. Večernje novosti Tajna ko puni kase pdf 20-4.2011. Politika Agencija: izveštaje nisu dostavili SNS, LDP, NS, […]
25/08/2010

Petnaesta sednica odbora Agencije

Na petnaestoj sednici Odbora Agencije za borbu protiv korupcije članovi Odbora razmatrali su osnove za podnošenje inicijative za ocenu ustavnosti odredaba Zakona o izmenama i dopunama zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Članovi Odbora su se saglasili da predlog inicijative dostave Ustavnom sudu početkom septembra.
27/03/2014
ZnakHorizontalnoCirilicaveci

Agencija za borbu protiv korupcije je utvrdila da uzbunjivač Gojko Dedović iz Kraljeva trpi štetne posledice zbog prijave korupcije

Agencija za borbu protiv korupcije je Gojku Dedoviću iz Kraljeva, profesoru filozofije u „Šumarskoj školi“ u Kraljevu, koji je prijavio sumnju na korupciju u ustanovi u kojoj radi, u skladu sa članom 56. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije („Službeni glasnik RS“, br. 97/08, 53/10, 66/11 – odluka US, […]
03/10/2013

Opšte o predstavkama

Postupanje po predstavkama pravnih i fizičkih lica Predstavka je oblik individualnog ili kolektivnog obraćanja građana organu javne vlasti u kojem se izražava neslaganje ili kritika u pogledu načina rada ili postupanja određenog organa javne vlasti. Pravni osnov za podnošenje predstavke u kojoj se ukazuje na korupciju u organu javne vlasti […]
23/05/2011
img_0562mala

Održani okrugli stolovi “Institucionalni integritet” u Boru i Paraćinu

U sali SO Bor i u sali SO Paraćin, 19. i 20. maja, održani su okrugli stolovi na temu “Institucionalni integritet”. U dvočasovnim susretima, predstavnici Agencije govorili su o mandatu Agencije za borbu protiv korupcije, planovima integriteta i Pravilniku o poklonima. Od oko 60 pozvanih institucija, jedinica lokalne samouprave i […]
01/04/2011

Mart, 2011.

Datum Medij Naslov Format 31.03.2011. Ekonomist magazin Svi smo jednaki u bedi, smo su političari jednakiji pdf 29.03.2011. Danas Mrkonjić smenjuje Zarkulu pdf 29.03.2011 Politika Mrkonjić: Zarkula ili državni sekretar ili poslanik pdf 29.03.2011. Večernje novosti Dvesta zaposelo tri fotelje pdf 29.03.2011. Večernje novosti Vredan svaki procenat pdf 28.03.2011. Danas […]