Arhiva

12/04/2016

Agencija objavljuje Izveštaj o sprovođenju planova integriteta nakon završetka prvog ciklusa njihove izrade i primene

Agencija za borbu protiv korupcije izradila je Izveštaj o sprovođenju planova integriteta za prvi ciklus njihove izrade. Izveštaj sadrži analizu podatka koji su dobijeni na osnovu neposredne kontrole koja je izvršena u 25 institucija iz različitih sistema (političkog, sistema pravosuđa, lokalne samouprave, zdravstva, prosvete i nauke, kulture i sporta i […]
08/04/2016

Aktivnosti političkih subjekata u izbornoj kampanji

Određeni broj političkih subjekata i tokom ove izborne kampanje sprovodi aktivnosti koje se ne mogu okarakterisati kao političke – deljenje humanitarne pomoći socijalno ugroženim građanima, organizovanje besplatnih lekarskih pregleda, časova za maturante, odlazaka na izlete i fudbalske utakmice i sl. Prema Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, sredstva iz javnih i […]
06/04/2016

Podnošenje godišnjeg finansijskog izveštaja političkih subjekata

Agencija za borbu protiv korupcije podseća sve političke subjekte koji imaju predstavnike u predstavničkim telima i registrovane političke stranke, da su dužni da podnesu Agenciji godišnji finansijski izveštaj za 2015. godinu do 15. aprila 2016. godine, u skladu sa odredbama člana 28. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti.
05/04/2016

Delegacija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope u okviru predizborne misije u poseti Agenciji

U okviru dvodnevne predizborne misije, u ponedeljak, 4. aprila, u poseti Agenciji za borbu protiv korupcije boravili su predstavnici ad hoc Odbora Parlamentarne skupštine Saveta Evrope za posmatranje prevremenih parlamentarnih izbora u Srbiji. Sa njima su razgovarale Katarina Klara Dakić, pomoćnica direktora za Sektor za kontrolu finansiranja političkih aktivnosti i […]
04/04/2016

Javna rasprava kao mehanizam za donošenje kvalitetnijih zakona

Agencija za borbu protiv korupcije objavljuje analitički tekst o javnim raspravama i donošenju zakona po hitnom postupku, kojim želi da skrene pažnju na probleme u procesu donošenja zakona u Republici Srbiji. Najznačajniji problemi u oblasti donošenja zakona tiču se nepostojanja dovoljno precizno propisanih obaveza u pogledu održavanja javnih rasprava, odnosno, […]
01/04/2016

Portal za obuke počeo sa radom

Agencija za borbu protiv korupcije od svog osnivanja pridaje značajnu pažnju edukaciji različitih ciljnih grupa: zaposlenih u javnom sektoru, funkcionera, političkih subjekata, predstavnika medija, civilnog društva, mladih. Iako je do sada različite edukacije pohađalo više hiljada polaznika, veličina i razuđenost ciljne grupe su predstavljali stalni izazov u radu. Prateći savremene […]
31/03/2016

Zakonito i transparentno konkursno finansiranje medija važno za ostvarivanje javnog interesa u oblasti informisanja

Agenciji za borbu protiv korupcije se već drugu godinu za redom obraća Lokalni antikorupcijski forum u Nišu sa ukazivanjem na gotovo identičan problem koji postoji u sprovođenju javnog konkursa za finansiranje medijskih projekata koji je raspisao Grad Niš. Kao i 2015. godine, Agencija pruža podršku ovom samostalnom i nezavisnom gradskom […]
31/03/2016

Agencija podnela Izveštaj o radu za 2015. godinu Narodnoj skupštini

Danas, 31. marta 2016. godine, Agencija za borbu protiv korupcije podnela je Narodnoj skupštini Republike Srbije svoj Izveštaj o radu za 2015. godinu. Ovo je šesti godišnji izveštaj u kojem su predstavljeni rezultati rada Agencije u prethodnoj godini, izazovi sa kojima se Agencija suočavala u svom radu, planovi za 2016. […]
28/03/2016

Još sedam institucija dobilo trenere iz oblasti etike i integriteta u javnom sektoru

Učesnici iz sedam organa državne uprave i nezavisnih državnih tela uspešno je završilo obuku za predavače iz oblasti etike i integriteta u javnom sektoru koja je održana u periodu od 21. do 25. marta 2016. godine u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije. Prva četiri dana obuke učesnici su sticali […]