Arhiva

23/06/2016

Agencija objavljuje svoju statističku analizu u vezi sa prijavljivanjem imovine funkcionera

Agencija za borbu protiv korupcije je izradila statističku analizu sopstvenog postupanja i postupanja prekršajnih sudova u slučajevima povrede odredaba Zakona o Agenciji koje se odnose na obavezu funkcionera da podnose izveštaje o imovini i prihodima. Analiza obuhvata period od aprila 2013. godine, zaključno sa 31. decembrom 2015. godine. Za potrebe […]
22/06/2016

Delegacija crnogorske Agencije za sprječavanje korupcije u poseti Agenciji za borbu protiv korupcije

Danas je započela dvodnevna poseta delegacije Agencije za sprječavanje korupcije Crne Gore Agenciji za borbu protiv korupcije. Ova poseta ima za cilj da se crnogorske kolege upoznaju sa nadležnostima Agencije za borbu protiv korupcije, našim iskustvima u primeni Zakona, praksi u saradnji između Odbora i direktora, kao i o posebnim […]
20/06/2016

Obaveza prijave imovine i prihoda – podsetnik za funkcionere

U nastupajućem periodu, nakon održanih izbora, podsećamo na zakonske obaveze u vezi sa prijavom imovine i prihoda funkcionera. Izveštaj o imovini i prihodima se, shodno odredbama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, podnosi Agenciji u zakonom propisanom roku od 30 dana od dana izbora, imenovanja ili postavljenja funkcionera na […]
17/06/2016

Agencija pokrenula inicijativu za dopune Zakona o donacijama

Agencija za borbu protiv korupcije podnela je, 13. juna 2016. godine, Ministarstvu finansija i Vladi Republike Srbije inicijativu za dopune Zakona o donacijama i humanitarnoj pomoći u kojoj su date preporuke za otklanjanje rizika korupcije u delu koji se odnosi na donacije organima javne vlasti. Nakon potvrde kompanije Jura da […]
14/06/2016

Predstavnica Agencije na prezentaciji rezultata monitoringa korupcije u Jugoistočnoj Evropi za 2016. godinu

Na poziv Koalicije organizacija civilnog društva koje se bave borbom protiv korupcije i dobrim upravljanjem – Liderstvo za razvoj i integritet Jugoistočne Evrope (SELDI), pomoćnica direktora za međunarodnu saradnju Milica Božanić učestvuje na radionici „Jačanje otpornosti na korupciju i zarobljavanje država u jugoistočnoj Evropi“, koja se održava u Briselu. Ona […]
13/06/2016

Mišljenje Agencije na zahtev Nezavisnog društva novinara Vojvodine

Povodom različitih interpretacija Mišljenja Agencije za borbu protiv korupcije, o tome da li je Slavica Subotić Braun u sukobu interesa, koje je zatražilo Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), Agencija za borbu protiv korupcije saopštava da je u Mišljenju detaljno objašnjeno da na osnovu zakonskih odredaba funkcija člana Programskog saveta jeste […]
08/06/2016

Sastanak u okviru projekta razvojne saradnje Republike Slovenije sa Republikom Srbijom „Pomoć u sprečavanju korupcije“ („Posmatrač“)

U Agenciji za borbu protiv korupcije održan je dvodnevni sastanak u okviru projekta razvojne saradnje Republike Slovenije sa Republikom Srbijom „Pomoć u sprečavanju korupcije“ („Posmatrač“). Šestočlana delegacija iz Slovenije (Andreja Dolničar Jeraj, programski direktor, Aleksandra Miklavčič, direktorka Uprave za javna plaćanja Republike Slovenije, dr Tatjana Dragovič, specijalista za upravljanje promenama […]
01/06/2016

Pokloni funkcionerima u 2015. godini

Agencija za borbu protiv korupcije objavila je statističku analizu kataloga poklona u 2015. godini koje su prijavili funkcioneri. Statističku analizu možete preuzeti ovde. Zakonodavni okvir Funkcioner je dužan da o svakom poklonu u vezi sa vršenjem javne funkcije obavesti državni ili drugi organ, organizaciju, javnu službu u kojoj vrši javnu funkciju, […]
01/06/2016

Koordinacioni sastanak sa OCD – Niš, 31. maj 2016.