Arhiva

19/01/2017

Prof. dr Dragan Mitrović novi predsednik Odbora Agencije

Na sednici Odbora Agencije za borbu protiv korupcije održanoj 18.01.2017. godine kojoj su prisustvovali: prof. dr Evica Petrović,  prof. dr Dragan Mitrović,  prof. dr Božo Drašković, Danica Marinković, Nikola Stanojević i Zoran Vujičić, za predsednika Odbora izabran je profesor Mitrović. Za člana Odbora prof. dr Dragan Mitrović je izabran, na […]
17/01/2017

Analiza Nacrta Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije sa preporukama za njegovo unapređenje

 U okviru Tvining projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“, koji Agencija za borbu protiv korupcije sprovodi sa partnerima iz Italije i Španije, italijanski ekspert Mauricio Varaneze izradio je analizu Nacrta Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije sa preporukama za njegovo unapređenje. Projekat finansira Evropska unija.
11/01/2017

Mišljenja o rizicima korupcije u tri nacrta zakona

  Agencija za borbu protiv korupcije pripremila je mišljenja o Nacrtu zakona o izmeni Zakona o državnoj upravi, Radnoj verziji zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi i Radnoj verziji zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima. U mišljenju o Nacrtu zakona o izmeni Zakona […]
10/01/2017

Izvinjenje

Zbog kvara na serveru Agencije za borbu protiv korupcije, stranke juče nisu mogle da kontaktiraju telefonom Agenciju niti da šalju elektronsku poštu. Agencija upućuje izvinjenje svima koji su imali probleme zbog tog kvara koji je otklonjen tokom poslepodneva.
30/12/2016

Javni konkurs za izbor direktora Agencije za borbu protiv korupcije

Na osnovu člana 16, 17, i 19. stav 3. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije („Službeni glasnik RS”, br. 97/08, 53/10, 66/11-US i 67/13-US, 108/13 – dr. zakon, 112/13 – dr. propis i 8/15-US; u daljem tekstu: Zakon o Agenciji), Odbor Agencije za borbu protiv korupcije raspisao je Javni […]
27/12/2016

U 2016. godini održano 27 seminara i 32 obuke u 31 opštini i gradu

Agencija za borbu protiv korupcije je u skladu sa svojim godišnjim Planom i programom rada organizovala ciklus seminara i obuka u oktobru, novembru i decembru 2016. godine u više gradova i opština u Srbiji na teme: „Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera“ „Izrada i sprovođenje plana integriteta […]
23/12/2016

Poseta Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

Efikasna kontrola imovine i prihoda javnih funkcionera i otkrivanje sukoba interesa bile su osnovne teme razgovora predstavnika Agencije za borbu protiv korupcije sa delegacijom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Delegacija iz BiH boravila je u Beogradu od 21. do 23. decembra 2016. godine i tom prilikom posetila […]
22/12/2016

Analiza rizika korupcije u propisima u oblasti carina

Agencija za borbu protiv korupcije pripremila je analizu rizika od korupcije u oblasti carina. S obzirom na to da se carinjenje u robnom saobraćaju smatra najrizičnijom oblašću u funkcionisanju carinskog sistema, predmet ove analize su četiri procesa vezana za ovu oblast:
20/12/2016

Saopštenje za javnost

Predsednik Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, prof. dr Dragana Kolarić, i direktor Agencije za borbu protiv korupcije, Tatjana Babić, 20.12.2016. godine podnele su ostavke na ove javne funkcije zbog imenovanja za sudije Ustavnog suda Republike Srbije, sa kojim danom im funkcije u Agenciji, u skladu sa odredbama čl. 12. […]