Arhiva

10/11/2017

Istovremeno vršenje javne funkcije sa funkcijama u organima sportskih organizacija je suprotno Zakonu o Agenciji

U postupcima koji se vode pred Agencijom za borbu protiv korupcije uočena je učestala pojava da funkcioneri istovremeno uz javne funkcije vrše funkcije u organima sportskih organizacija (sportsko udruženje ili sportsko privredno društvo), što je suprotno odredbama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, a u vezi sa Zakonom o […]
09/11/2017

Agencija objavljuje Izveštaj o troškovima izborne kampanje za izbor predsednika Republike

Agencija za borbu protiv korupcije objavljuje Izveštaj o troškovima izborne kampanje za izbor predsednika Republike 2017. godine. Izveštaj možete preuzeti ovde.
09/11/2017

Švedski ambasador u poseti Agenciji

Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Majda Kršikapa, sastala se danas sa ambasadorom Kraljevine Švedske, Janom Lundinom i njegovim zamenikom, Joakimom Vernom. U razgovoru o nadležnostima Agencije i planovima za dalji rad, saglasili su se da je od prioritetnog značaja donošenje novog zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Ambasador […]
08/11/2017

Upravni inspektorat predložiće poništenje i ukidanje nezakonitih rešenja generalnog sekretara Narodne skupštine

Postupajući po predstavci Agencije, Upravni inspektorat Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave obavestio je Agenciju da će predložiti Žalbenoj komisiji Narodne skupštine da poništi i ukine određeni broj nezakonitih konačnih rešenja, donetih od strane sekretara Narodne skupštine, Svetislave Bulajić, u kojima je odlučeno o nekim pravima i dužnostima državnih službenika. […]
07/11/2017

Smanjenje rizika od korupcije i zaštita konkurencije u postupcima javnih nabavki

  Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije učesnici su dvodnevne radionice “Javne nabavke u svetlu zaštite konkurencije i borbe protiv korupcije”, koja se u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji održava 6. i 7. novembra u Vrdniku. Teme prvog dana radionice bile su povezana lica i zaštita podataka, sukob interesa, pravna […]
07/11/2017

Sprovođenje UN Konvencije protiv korupcije

  Konferencija država članica UN Konvencije protiv korupcije (UNCAC), počela je juče u Beču i trajaće do 10. novembra. Kao najvažnije telo, kada je reč o primeni UNCAC, Konferencija je ustanovljena sa ciljem unapređenja kapaciteta država članica, jačanja saradnje u ispunjavanju ciljeva, promovisanja i nadzora nad primenom ovog dokumenta i […]
06/11/2017

Saopštenje Agencije povodom „Rajskih papira“

 Uvidom u Registar imovine i prihoda utvrđeno je da je ministar bez portfelja Nenad Popović Agenciji za borbu protiv korupcije prijavio imovinu i prihode na način kako je to propisano Zakonom, na dan stupanja na funkciju. Da li će objavljene informacije biti relevantne za pokretanje postupka, na primer, vanredne provere […]
03/11/2017

Analiza postupanja u slučajevima povrede Zakona o finansiranju političkih aktivnosti od 2011. do 31.08.2017. godine

Statistička analiza postupanja Agencije za borbu protiv korupcije i postupanja prekršajnih sudova u slučajevima povrede odredaba Zakona o finansiranju političkih aktivnosti odnosi se, pre svega, na obavezu političkih subjekata da Agenciji podnose godišnje finansijske izveštaje i izveštaje o troškovima izbornih kampanja. Analiza je urađena na osnovu evidencije podnetih zahteva za […]
01/11/2017

Kršikapa i Oricio: Nastavak saradnje Agencije za borbu protiv korupcije i Misije OEBS-a u Srbiji

Unapređenje saradnje u oblasti usaglašavanja aktivnosti Agencije sa međunarodnim standardima na polju borbe protiv korupcije bila je tema današnjeg sastanka direktora Agencije za borbu protiv korupcije, Majde Kršikape i ambasadora Andree Oricia, šefa Misije OEBS-a u Srbiji. Sastanku su prisustvovali i Tomazo Diegoli, savetnik za politička pitanja, Artur Grejem šef […]