Arhiva

16/11/2012

Agencija vraća stanove Vladi i raspisuje konkurs za direktora

Agencija za borbu protiv korupcije vratila je dva stana koja joj je Vlada dodelila marta, odnosno aprila 2012. godine. Od Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, Agencija je 16. novembra zatražila da se u što kraćem roku ovlasti lice koje će u ime direkcije primiti stanove u Drinčićevoj 11a i […]
22/06/2012

Knjaževac – Izbori za odbornike

  Demokratska stranka DS Koalicija: Socijalistička partija Srbije SPS – Jedinstvena Srbija JS – Partija ujedinjenih penzionera Srbije PUPS Srpska napredna stranka SNS Srpska radikalna stranka SRS
13/11/2012
Seminar

„Mehanizmi za sprečavanje korupcije u Srbiji“

Odeljenje za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom Agencije za borbu protiv korupcije je započelo ciklus seminara pod nazivom Mehanizmi za sprečavanje korupcije u Srbiji. Seminari su namenjeni studentima osnovnih i master studija, kao i diplomcima koji su konkurisali na prethodna tri konkursa za stažiranje u Agenciji, a, nažalost, […]
22/06/2012

Knić – Izbori za odbornike

Koalicija: Nova Srbija NS – Demokratska stranka Srbije DSS Srpska radikalna stranka SRS
22/06/2012

Doljevac – Izbori za odbornike

  Srpska napredna stranka SNS Srpska radikalna stranka SRS
09/11/2012

Saopštenje Odbora Agencije

Odbor Agencije za borbu protiv korupcije jednoglasno je danas razrešio Zoranu Marković funkcije direktora Agencije za borbu protiv korupcije.Odbor je za vršioca dužnosti direktora izabrao Tatjanu Babić, koja je do sada obavljala dužnost sekretara Odbora.Odbor je naložio vršiocu dužnosti direktora da bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana […]
22/06/2012

Crna Trava – Izbori za odbornike

  Demokratska stranka Srbije DSS Srpska radikalna stranka SRS
08/11/2012

Prekršajni sud kaznio Milana Višnjića sa 60 000 dinara

Prekršajni sud u Nišu kaznio je dekana Medicinskog fakulteta u Nišu, Milana Višnjića, novčanom kaznom od 60.000 dinara u prekršajnom postupku koji je vođen zbog toga što prilikom stupanja na dužnost i tokom vršenja javne funkcije, u roku od osam dana, nije pismeno obavestio neposredno pretpostavljenog i Agenciju za borbu […]
22/06/2012

Čoka – Izbori za odbornike

Kolaicija: Liga socijaldemokrata Vojvodine LSV – Zajedno za Vojvodinu Koalicija: Socijalistička partija Srbije SPS – Partija ujedinjenih penzionera Srbije PUPS Srpska radikalna stranka SRS