Четврто заседање Конференције држава чланица УН Конвенције против корупције (UNCAC)

Четврто заседање Конференције држава чланица УН Конвенције против корупције (UNCAC)

print

Четврто заседање Конференције држава чланица УН Конвенције против корупције (The United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) одржава се у Маракешу (Краљевина Мароко) у периоду 24-28. октобра 2011. године.

Делегацију Србије, као потписнице УН Конвенције против корупције, у Мароку ће чинити представници Агенције за борбу против корупције Милица Божанић, начелник Службе за међународну сарадњу и Маријана Обрадовић, помоћник директора у Сектору за послове превенције. Чланови делегације ће представити активности Србије у борби против корупције, као и досадашње резултате у овој области.
УН Конвенција против корупције једини је правно обавезујући универзални антикорупцијски инструмент. Далекосежни приступ Конвенције и обавезујући карактер многих одредби чине овај документ јединственом алатком за развијање свеобухватног одговора на глобални проблем.
Конвенција покрива пет главних области: превентивне мере, инкриминисање и спровођење закона, међународну сарадњу, повраћај добара, као и техничку помоћ и размену информација.

Циљеви УН Конвенције против корупције су:

  • промовисање и јачање мера за спречавање и борбу против корупције на ефикаснији и ефективнији начин;
  • промовисање, омогућавање, као и подршка међународној сарадњи и техничка помоћ у превенцији и борби против корупције, укључујући и повраћај добара;
  • промовисање интегритета, одговорности и адекватног управљања јавним пословима и јавном својином.

Србија је Конвенцију ратификовала 22. октобра 2005. године.