Уговори и награђени пројекти – 9.

Транспарентност Србија

Назив пројекта: „Подршка изради Локалног антикорупцијског плана и формирање тела праћење спровођења ЛАП у Граду Новом Пазару“

  Пројекат ТС

  Буџет ТС

  Уговор ТС

 

Биро за друштвена истраживања БИРОДИ

Назив пројекта: „Унапређење интегритета, транспарентности и одговорности у Општини Бор“

  Пројекат БИРОДИ

  Буџет БИРОДИ

  Уговор БИРОДИ

 

Бечејско удружење младих БУМ

Назив пројекта: „Заједно ка одрживим антикорупцијским политикама“

  Пројекат БУМ

  Буџет БУМ

  Уговор БУМ

 

Центар за демократске активности Лебане

Назив пројекта: „ЛАП Лебане“

  Пројекат ЦДА

  Буџет ЦДА

  Уговор ЦДА

 

Центар за развој демократског друштва Еурополис

Назив пројекта: „Израда ЛАП за борбу против корупције Града Ваљева и тела за праћење“

Пројекат Еурополис
 Буџет Еурополис
Уговор Еурополис
Извештај