Ugovori i nagrađeni projekti – 7. konkurs

 

Udruženje građana Forum žena Prijepolja

Naziv projekta: „Mediji u borbi protiv korupcije“

 

Predlog projekta

Budžet

Ugovor

 

Transparentnost Srbija

Naziv projekta: „Planovi integriteta – između korupcijskog rizika i antikorupcijske prakse“

 

Predlog projekta

Budžet

Ugovor