Уговори и награђени пројекти – 7. конкурс

 

Удружење грађана Форум жена Пријепоља

Назив пројекта: „Медији у борби против корупције“

 

Предлог пројекта

Буџет

Уговор

 

Транспарентност Србија

Назив пројекта: „Планови интегритета – између корупцијског ризика и антикорупцијске праксе“

 

Предлог пројекта

Буџет

Уговор