Mišljenje o Predlogu zakona o policiji – otkloniti rizike korupcije
19/01/2016
Memorandum o saradnji sa kolegama iz Makedonije
20/01/2016

Treća godina primene Smernica

print
logo_acas_cirPolazeći od toga da je civilno društvo jedan od strateških partnera države u borbi protiv korupcije i jačanju društvenog integriteta i sledeći primer Kodeksa dobre prakse kao referentnog dokumenta Saveta Evrope zasnovanog na principima otvorenosti, poverenja, odgovornosti i nezavisnosti, Agencija za borbu protiv korupcije je 16. januara 2013. godine donela Smernice za saradnju Agencije za borbu protiv korupcije sa organizacijama civilnog društva.

Ovim dokumentom je prvi put u Srbiji na detaljan i transparentan način uređen odnos saradnje državnog organa i organizacija civilnog društva. Smernicama su utvrđena tri oblika saradnje: davanje načelne podrške programima i projektima organizacija civilnog društva, uspostavljanje saradnje u užem smislu i partnerstvo.

U prethodne tri godine Agencija za borbu protiv korupcije je 22 puta dala načelnu podršku projektima organizacija civilnog društva. Takođe, saradnja sa organizacijama civilnog društva podrazumevala je angažovanje resursa Agencije za borbu protiv korupcije na projektima koje su organizacije civilnog društva sprovodile u vezi sa borbom protiv korupcije. U proteklom periodu Agencija je 12 puta ostvarila saradnju sa organizacijama civilnog društva. (spisak organizacija civilnog društva sa kojim je ostvarena saradnja u užem smislu)

Najvažniji rezultat primene Smernica za saradnju Agencije za borbu protiv korupcije sa organizacijama civilnog društva je što su mnoge od njih ohrabrene da se bave temom borbe protiv korupcije što često u praksi nije lako.