Narodnim poslanicima rok od 15 dana da se opredele za jednu funkciju

Barajevo (Beograd) – Izbori za odbornike
20/06/2012
Batočina – Izbori za odbornike
20/06/2012

Narodnim poslanicima rok od 15 dana da se opredele za jednu funkciju

print

Agencija za borbu protiv korupcije obavezala je 21. septembra 2011. godine narodne poslanike: Nebojšu Zdravkovića, Veroljuba Stevanovića, Dragi Damnjanovića i Petra Petrovića da u roku od petnaest dana prestanu sa istovremenim vršenjem funkcija narodnog poslanika i gradonačelnika odnosno zamenika gradonačelnika. Na osnovu obaveštenja o pokretanju postupka za utvrđivanje povrede Zakona o Agenciji protiv Dragana Markovića Palme iz jula ove godine, Agencija je naložila Draganu Markoviću da se u roku od osam dana izjasni o razlozima vršenja funkcija narodnog poslanika i gradonačelnika Jagodine suprotno Zakonu.

U međuvremenu je Narodna skupština konstatovala ostavku narodnog poslanika Veroljuba Stevanovića.

Narodni poslanici: Nebojša Zdravković, Veroljub Stevanović, Dragi Damnjanović i Petar Petrović zatražili su od Agencije saglasnost za istovremeno obavljanje funkcija narodnog poslanika i gradonačelnika odnosno zamenika gradonačelnika krajem marta 2010. godine. Budući da je istovremeno vršenje navedenih javnih funkcija (narodnog poslanika i funkcije u izvršnoj vlasti) nespojivo i funkcioneri njihovim istovremenim vršenjem postupaju suprotno propisima koji uređuju njihova prava i obaveze, odnosno postupaju suprotno odredbama čl. 4, 6. i 102. stav 3. Ustava RS, kao i čl. 39. stav 1. Zakona o Narodnoj skupštini ostavljen im rok od 15 dana da se opredele za jednu od funkcija.