Народним посланицима рок од 15 дана да се определе за једну функцију

Народним посланицима рок од 15 дана да се определе за једну функцију

print

Агенција за борбу против корупције обавезала је 21. септембра 2011. године народне посланике: Небојшу Здравковића, Верољуба Стевановића, Драги Дамњановића и Петра Петровића да у року од петнаест дана престану са истовременим вршењем функција народног посланика и градоначелника односно заменика градоначелника. На основу обавештења о покретању поступка за утврђивање повреде Закона о Агенцији против Драгана Марковића Палме из јула ове године, Агенција је наложила Драгану Марковићу да се у року од осам дана изјасни о разлозима вршења функција народног посланика и градоначелника Јагодине супротно Закону.

У међувремену је Народна скупштина констатовала оставку народног посланика Верољуба Стевановића.

Народни посланици: Небојша Здравковић, Верољуб Стевановић, Драги Дамњановић и Петар Петровић затражили су од Агенције сагласност за истовремено обављање функција народног посланика и градоначелника односно заменика градоначелника крајем марта 2010. године. Будући да је истовремено вршење наведених јавних функција (народног посланика и функције у извршној власти) неспојиво и функционери њиховим истовременим вршењем поступају супротно прописима који уређују њихова права и обавезе, односно поступају супротно одредбама чл. 4, 6. и 102. став 3. Устава РС, као и чл. 39. став 1. Закона о Народној скупштини остављен им рок од 15 дана да се определе за једну од функција.