Training on implementation of the Communication Strategy
09/03/2018
Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Студенти права у посети Агенцији

print
Студенти правних факултета у Београду и Нишу и представници Комитета правника за људска права посетили су 9. октобра 2018. године Агенцију за борбу против корупције. Са представницима Сектора за превенцију, Сектора за решавање о сукобу интереса и Сектора за контролу имовине и прихода функционера и поступање по представкама разговарали су о надзору над спровођењем Националне стратегије за борбу против корупције и Акционог плана, обукама о етици и интегритету, истраживањима, као и надлежностима Агенције у домену спречавања сукоба интереса и контроле имовине и прихода функционера.

Посета је организована у оквиру пројекта „Оснаживање правних клиника за праћење антикорупцијских суђења“, који спроводи Комитет правника за људска права уз подршку Мисије ОЕБС.