Spisak kandidata među kojima će se sprovesti izborni postupak

Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti broj 404-02-83/19-03 za 2019. godinu
18/07/2019
Studijska poseta predstavnika Nezavisne komisije za borbu protiv korupcije Hong Konga
24/07/2019

Spisak kandidata među kojima će se sprovesti izborni postupak

print

Spisak kandidata među kojima će se sprovesti izborni postupak po Javnom konkursu za popunjavanje položaja u Službi Agencije za borbu protiv korupcije