6. sednica Odbora Agencije

ZnakHorizontalnoCirilicaveci
Reagovanje Agencije za borbu protiv korupcije povodom objavljivanja delova sadržaja krivičnih prijava
23/04/2014
Ancii
Centar za ljudska prava iz Niša: Antikorupcijska analiza Zakona o izvršenju krivičnih sankcija i odgovarajućih pravilnika
26/08/2011

6. sednica Odbora Agencije

print

Odbor Agencije je na šestoj sednici usvojio Godišnji izveštaj o radu Agencije sa aneksima – Izveštajem o sprovođenju Nacionalne strategije i Akcionog plana i Izveštajem o radu Odeljenja za sukob interesa. Izveštaj i pripadajući aneksi biće podneti Narodnoj skupštini u petak 25. marta.

Na jučerašnjoj sednici Odbor je takođe odlučivao po žalbama na četiri prvostepene odluke direktorke Agencije. Odbijene su sve četiri žalbe. Reč je o dve odluke o prestanku funkcije po sili zakona, jednoj meri javnog objavljivanja odluke o povredi zakona i jednoj preporuci za razrešenje.