Seminar o uzbunjivačima u Agenciji – 22. i 23. januara

Preševo – Izbori za odbornike
22/06/2012
Prijepolje – Izbori za odbornike
22/06/2012

Seminar o uzbunjivačima u Agenciji – 22. i 23. januara

dscn0491za_sajt
print
U Agenciji za borbu protiv korupcije u toku je dvodnevni seminar na temu „Zaštita uzbunjivača“. Predavač je An Majers (Anna Myers), pravnica, ekspertkinja za pitanja uzbunjivanja iz Ujedinjenog Kraljevstva. An Majers je održavala treninge na ovu temu u Evropi i Africi, a, između ostalog, savetnica je različitih međunarodnih tela, kao što su Evropska komisija, Ujedinjene nacije, Organizacija za evropsku saradnju i razvoj kao i Savet Evrope. Od nedavno, An Majers radi u Sekretarijatu Grupe zemalja za borbu protiv korupcije u Strazburu, čiji je evaluator.

Seminar „Zaštita uzbunjivača“ deo je programa obuka za zaposlene u stručnoj službi Agencije, u okviru projekta jačanja kapaciteta Agencije za borbu protiv korupcije koji finansira Evropska komisija.

Seminaru, osim zaposlenih stručnoj službi Agencije, prisustvuju i predstavnici kancelarije Zaštitnika građana i Ministarstva pravde i državne uprave, a pozvani su i predstavnici Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.