Размена искустава у оквиру OECD Мреже за борбу против корупције

Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Размена искустава у оквиру OECD Мреже за борбу против корупције

print
  Директор Агенције за борбу против корупције Драган Сикимић говорио је на виртуелном округлом столу о институцијама за спречавање корупције, на позив Мреже за борбу против корупције Организације за економску сарадњу и развој (ACN/OECD).
Сикимић је представио надлежности Агенције, изазове у успостављању и функционисању тела надлежних за спречавање корупције, као и препоруке за унапређење њиховог рада, у оквиру пројекта подршке формирању антикорупцијске институције у Узбекистану.
Поред Србије, на округлом столу учествовали су и представници УН Канцеларије за питања дроге и криминала (UNODC), као и тела за борбу против корупције из Француске, Словеније, Румуније, Летоније, Украјине и Узбекистана.