Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Šifra iz ORN – 79710000 – Usluge obezbeđenja

Počela prva obuka za lobistu u Srbiji
06/02/2020
Obaveza dostavljanja evidencija o poklonima funkcionera
11/02/2020

Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Šifra iz ORN – 79710000 – Usluge obezbeđenja

print

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku male vrednosti broj 404-02-14/2020-03 za 2020. godinu. Nabavka fizičko-
tehničkog i protivpožarnog obezbeđenja objekta u ulici Carice Milice broj 1 u Beogradu,
Šifra iz ORN – 79710000 – Usluge obezbeđenja