Prva skupština članica Međunarodne antikorupcijske akademije

Kučevo – Izbori za odbornike
22/06/2012
Kula – Izbori za odbornike
22/06/2012

Prva skupština članica Međunarodne antikorupcijske akademije

IACA
print

IACAPredstavnici Agencije za borbu protiv korupcije i Ministarstva spoljnih poslova kao delegacija Republike Srbije učestvuju u radu prve skupštine članica Međunarodne antikorupcijske akademije (IACA) u Beču 29. i 30. novembra 2012. godine. Delegati 32 zemlje i tri međunarodne organizacije imenovaće po jednog predstavnika koji će imati pravo glasa po pitanjima politike i pravca razvoja Akademije a planirano je da na ovoj sednici budu izabrani članovi upravnog odbora Akademije.

Međunarodna antikorupcijska akademija je međunarodna organizacija koja predstavlja zajedničku inicijativu Kancelarije UN za pitanja droge i kriminala (UNODC), Republike Austrije, Evropskog biroa za borbu protiv prevara (OLAF) i drugih zainteresovanih strana. Akademija funkcioniše kao nezavisni centar izuzetnosti u obrazovanju, treningu, povezivanju i saradnji, kao i akademskom istraživanju na polju borbe protiv korupcije. Svrha postojanja Akademije je da promoviše dobru praksu, unapređuje međudržavnu saradnju u cilju sprečavanja i borbe protiv korupcije.