Praćenje Strategije za borbu protiv korupcijeLink: Strateški dokumenti u oblasti borbe protiv korupcije u Srbiji


Link: Izveštavanje o sprovođenju Strategije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije 

Agencija za borbu protiv korupcije je, uz podršku Stalne konferencije gradova i opština, a u skladu s obavezom iz Akcionog plana za Poglavlje 23 (aktivnost 2.2.10.36.), izradila Model lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) za jedinice lokalne samouprave. Nacrt modela lokalnog antikorupcijskog plana izrađen je na osnovu Analize uzroka i pojavnih oblika korupcije na lokalnom nivou, koju je Agencija izradila, takođe u skladu s obavezom iz Akcionog plana za Poglavlje 23 (aktivnost 2.2.10.35.) i objavila u decembru 2016. godine.

Model lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) za jedinice lokalne samouprave (JLS)

Model lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) za jedinice lokalne samouprave (JLS), ENG

Agencija za borbu protiv korupcije je, u skladu s obavezom iz Akcionog plana za Poglavlje 23 (aktivnost 2.2.10.36.), izradila Model pokrajinskog antikorupcijskog plana za Autonomnu pokrajinu Vojvodinu. Nacrt modela pokrajinskog antikorupcijskog plana (PAP) izrađen je na osnovu Analize uzroka i pojavnih oblika korupcije na pokrajinskom nivou takođe u skladu s obavezom iz Akcionog plana za Poglavlje 23 (aktivnost 2.2.10.35.).

Model pokrajinskog antikorupcijskog plana (PAP)