Праћење стратегије

  Упутство за коришћење апликације за слање извештаја о спровођењу Акционог плана за борбу против корупције

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Извештај о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење – за 2015. годину

English

Report on the Implementation of the National Anti-Corruption Strategy in the Republic of Serbia 2013-2018 and the Action Plan for the Implementation of the National Anti-Corruption Strategy (for 2015) – Introduction and General Part

Превод овог извештаја на енглески језик, лектура текста и штампање финансирани су као део пројекта „Подршка јачању механизама превенције корупције и институционалном развоју Агенције за борбу против корупције“ који подржава Министарство спољних послова Краљевине Норвешке.


Алтернативни извештаји организација цивилног друштва о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године и пратећег Акционог плана – за 2015. годину


Извештај о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење – за 2014. годину

English

Report on the Implementation of the National Anti-Corruption Strategy in the Republic of Serbia 2013-2018 and the Action Plan for the Implementation of the National Anti-Corruption Strategy (2014)

Превод овог извештаја на енглески језик, лектура текста и штампање финансирани су као део пројекта „Подршка јачању механизама превенције корупције и институционалном развоју Агенције за борбу против корупције“ који подржава Министарство спољних послова Краљевине Норвешке.


Алтернативни извештаји организација цивилног друштва о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције и пратећег Акционог плана – за 2014. годину


Преглед спровођења Стратегије у првој половини 2014. године


Први извештај о примени Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење


 

Смернице за извештавање о спровођењу и вршење надзора над спровођењем Стратегије и Акционог плана

Формулар за извештавање (за сваку активност попунити засебан формулар)

 


Национална стратегија за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

Акциони план за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

Одговори Министарства правде и државне управе на питања Агенције за борбу против корупције, март 2014. године


 

Стратегија (2005) и Акциони план (2006) чија је важност престала даном објављивања нове Стратегије

Национална стратегија за борбу против корупције

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

 


 

ИЗВЕШТАЈИ

 


ПИСАЊЕ НОВЕ СТРАТЕГИЈЕ – Документи

Поводом усвајања нове Националне стратегије за борбу против корупције

Мишљење Агенције за борбу против корупције о радној верзији Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године

Допис Министарству правде и државне управе поводом процеса израде нове Стратегије за борбу против корупције18. године, 16. новембар 2012.

Минимални стандарди за квалитетнију стратегију – Шема

Коментари на радну верзију Стратегије за борбу против корупције


ИЗРАДА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПОГЛАВЉЕ 23 – Документи

Коментари Агенције за борбу против корупције на трећи Нацрт акционог плана за поглавље 23

Министарство правде Акциони план Поглавље 23 трећи Нацрт 20.04.2015.

 

Обавештења
Календар догађаја
март 2017
Догађаји

  • Програм семинара План интегритета 31.03.2017. године, Врњачка Бања Хотел „Променада„ Врњачка бб 10:00 – 10:10 Уводна реч 10:10 – 11:30 Појам, циљ и значај плана интегритета, сврха његове израде, методологија и начин израде плана интегритета у електронској апликацији. 11:30 – 12:00 Освежење  • Програм семинара План интегритета 30.03.2017. године, Пожега Градски културни центар Књаза Милоша 8 11:00 – 11:10 Уводна реч 11:10 – 12:30 Појам, циљ и значај плана интегритета, сврха његове израде, методологија и начин израде плана интегритета у електронској апликацији. 12:30 – 13:00 Освежење