Праћење Стратегије за борбу против корупцијеЛинк: Стратешки документи у области борбе против корупције у Србији


Линк: Извештавање о спровођењу Стратегије и Акционог плана за борбу против корупције 

Агенција за борбу против корупције је, уз подршку Сталне конференције градова и општина, а у складу с обавезом из Акционог плана за Поглавље 23 (активност 2.2.10.36.), израдила Модел локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за јединице локалне самоуправе. Нацрт модела локалног антикорупцијског плана израђен је на основу Анализе узрока и појавних облика корупције на локалном нивоу, коју је Агенција израдила, такође у складу с обавезом из Акционог плана за Поглавље 23 (активност 2.2.10.35.) и објавила у децембру 2016. године.

Модел локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за јединице локалне самоуправе (ЈЛС)

Модел локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за јединице локалне самоуправе (ЈЛС), ENG

Стална конференција градова и општина омогућила је штампање Модела. Штампану верзију можете преузети овде.

Агенција за борбу против корупције је, у складу с обавезом из Акционог плана за Поглавље 23 (активност 2.2.10.36.), израдила Модел покрајинског антикорупцијског плана за Аутономну покрајину Војводину. Нацрт модела покрајинског антикорупцијског плана (ПАП) израђен је на основу Анализе узрока и појавних облика корупције на покрајинском нивоу такође у складу с обавезом из Акционог плана за Поглавље 23 (активност 2.2.10.35.).

Модел покрајинског антикорупцијског плана (ПАП)