Одборник скупштине општине и председник, односно члан савета месне заједнице

Одборник и председник школског одбора

Одборник и директор школе

Члан школског одбора кандидат за директора школе

Заменик председника општине и директор дома здравља

Народни посланик – председник скупштинског Одбора за образовање, науку, технолошки  развој и информатичко друштво и повезаност са Универзитетом

Члан изборне комисије и функције у органима скупштине градске општине и органима јавних предузећа

Чланство министра рударства и енергетике у скупштини НИС а.д.

Чланство саветника председника Републике у савету за културу

Чланство у савету националне мањине

Подношење извештаја за продекане факултета

Статус чланова изборних комисија, бирачких одбора и радних тела на локалном нивоу

Статус чланова комисије за одликовања

Учешће у научноистраживачким пројектима

Допис министру здравља 1

Допис министру здравља 2

Чланство у Националном савету за регионални развој Републике Србије

Да ли се учешће на семинарима, округлим столовима, пословним ручковима… сматра поклоном