Zapisnik sa prvog – inicijalnog sastanka

Zapisnik sa drugog sastanka – međunarodna saradnja

Zapisnik sa trećeg sastanka – zdravstvo

Zapisnik sa četvrtog sastanka – javne nabavke

Zapisnici sa petog sastanka:

prosveta I

prosveta II

radna grupa za unapređenje normativnog okvira (decembar 2013)

radna grupa za unapređenje normativnog okvira (januar 2014)

radna grupa za unapređenje normativnog okvira (februar 2014)

radna grupa za unapređenje rada državnih organa (decembar 2013)

radna grupa za unapređenje rada državnih organa (januar 2014)

radna grupa za unapređenje rada državnih organa (februar 2014)

– prosveta III – usvajanje preporuka