Записник са првог – иницијалног састанка

Записник са другог састанка – међународна сарадња

Записник са трећег састанка – здравство

Записник са четвртог састанка – јавне набавке

Записници са петог састанка:

просвета I

просвета II

радна група за унапређење нормативног оквира (децембар 2013)

радна група за унапређење нормативног оквира (јануар 2014)

радна група за унапређење нормативног оквира (фебруар 2014)

радна група за унапређење рада државних органа (децембар 2013)

радна група за унапређење рада државних органа (јануар 2014)

радна група за унапређење рада државних органа (фебруар 2014)

– просвета III – усвајање препорука