Позив за подношење понуда за јавну набавку услуге штампања, број 404-02-95/2019-03 за 2019. годину

Training on implementation of the Communication Strategy
09/03/2018
Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Позив за подношење понуда за јавну набавку услуге штампања, број 404-02-95/2019-03 за 2019. годину

print

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку услуге штампања, број 404-02-95/2019-03 за 2019. годину

Јавна набавка мале вредности

Шифра из ОРН-а: 79810000-5 – Услуге штампања