Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti, za usluge sistemske podrške IT sistemu

Izrađen strateški plan Agencije
21/05/2019
Objavljen Katalog poklona za 2018. godinu
28/05/2019

Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti, za usluge sistemske podrške IT sistemu

print

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za javnu nabavku usluge sistemske podrške IT sistemu, broj 404-02-57/19-03/3 za 2019. godinu

Javna nabavka male vrednosti

Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavke:
Usluge stručne podrške funkcionisanju IT sistema.
Šifra iz ORN-a: 72250000 – Sistemske usluge i usluge podrške