Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга посредовања за организацију превоза, хотелских услуга и изнајмљивање простора

Training on implementation of the Communication Strategy
09/03/2018
Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга посредовања за организацију превоза, хотелских услуга и изнајмљивање простора

print

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга посредовања за организацију превоза, хотелских услуга и изнајмљивање простора (Шифра из ОРН-а: 63500000 – Услуге путничких агенција и тур оператера и услуге помоћи туристима)

Јавна набавка мале вредности услуга број 404-02-25/18-03 за 2018. годину